logo

logo

Monday, November 16, 2009

FALSAFAH

FALSAFAH PENDIDIKAN DI SEKOLAH ADALAH UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN YANG FORMAL, BERSISTEMATIK DAN DINAMIK KE ARAH MELAHIRKAN INSAN YANG BERKETRAMPILAN BERTARAF DUNIA DALAMSEMUA ASPEK KURIKULUM DAN KOKURIKULUM. IANYA JUGA UNTUK MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERETIKA TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA, SEIRING DENGAN MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

No comments:

Post a Comment